ЧЕТВЪРТИ КЛАС - подготовка за НВО

В 4 ти клас завършва началния етап на основното образование. 
 Основен дял в учебното съдържание по БЕЛ е разпределено в следните темите:
                Изречения: • Видове изречения         • Части на изречението 
Думите и тяхното значение 
Думите като части на речта
 Звукове и правописни правила

 

       "НЕ ЗА УЧИЛИЩЕТО,        ЗА ЖИВОТА ТРЯБВА ДА             СЕ  УЧИМ! "                                               СЕНЕКА

 

 
Посмотреть на Яндекс.Фотках