4 КЛАС

В 4 ти клас завършва началния етап на основното образование.

Основен дял в учебното съдържание по математика заемат аритметичните знания. Те са разпределени в следните  темите:

  •   събиране и изваждане на числата над 1000;
  •   умножение и деление на числата над 1000 с едноцифрено число;
  •   умножение и деление на числата над 1000 с двуцифрено число.

Геометрични знания, които влизат е учебното съдържание са

  •    понятието окръжност
  •     измерване на ъгли
  •    намиране на лице на правоъгълник

Разширяват се знанията за мерките и действията с мерните единици. Изучават се и нови.

 

 


 

       "НЕ ЗА УЧИЛИЩЕТО,        ЗА ЖИВОТА ТРЯБВА ДА             СЕ  УЧИМ! "                                               СЕНЕКА

 

 
Посмотреть на Яндекс.Фотках